Til leseforslag
Omslag: "Det fargerike åkledet : : ein historisk roman" av Svanhild Olianna Nessa
Vaksne

Det fargerike åkledet

Svanhild Olianna Nessa

Historisk litteratur RomanerBygder Familie Stavanger
Bestill

Anbefaling

Ei historisk roman med lokale røter.

Boka skildrar bonde- og bygdelivet på 1800- talet nært og ærleg. Her blir både armod, sorg, religiøse strøymningar og Amerikafeber vove inn i kvardagslivet til bygdefolket. Boka har henta handlinga i vårt eige lokalmiljø frå Fister, Nessa, Årdal og områda rundt.

Om boka

Det fargerike åkledet er ei historisk roman, med bygdeliv og utvandring til Amerika som bakteppe. Nils er gift med Margrete. og saman har dei seks barn. Nils har etterkvart stifta kjennskap med haugianarane som har etablert seg i bygdene i Ryfylke. Mange reiser frå Ryfylke til Amerika på 1800- talet. Der kan ein tru kva ein vil, og der er det land å få tak i. Nils kjenner etterkvart på ei uro og rastløyse, og draumen om Amerika veks fram i han. Sjølv om Nils og Margrete har både gard og velstand rundt seg, legg tilslutt Nils ut på reis til Amerika, utan Margrete og barna. Finn Nils det han søker i Amerika, eller vil heimlengt til slutt kalla han ein til Nessa att?

Kontakt

Hjelmeland kommune
Ansvarleg redaktør: Anita Bergøy
Besøk oss på facebook
Bygd med Libry Content